Søndagsskole

Søndagsskole for barn under søndagsmøtene kl 11. Søndagsskolen bruker Awana sitt opplegg og er et samarbeid mellom Ålgård Misjonsforsamling (NLM) og Bedehusforsamlingen Ålgård (Normisjon)

Kontakt: Ellen Synnøve Strandberg 992 69 628