Author: nlm

Barnearbeid

 Da er høstsemesteret i gang og de forskjellige barnelagene starter opp    Awana søndagsskole på søndager kl 11.00    Ålgård Barnelag er for barn fra 3-6 år og har samlinger på loftet på Bedehuset onsdager...