Bibeltime søndag 07.juni kl 19.30

Ålgård Misjonsforsamling arrangerer bibeltime på Ålgård Bedehus søndag 07.juni kl 19.30.

Birger Helland taler.

Offeret går til Norsk Luthersk Misjonssamband

Smittevernreglene vil bli ivaretatt.

Velkommen !

You may also like...