Bibeltime søndag 10.mai kl 19.30

Ålgård Misjonsforsamling arrangerer bibeltime på Ålgård Bedehus søndag 10.mai kl 19.30.

Birger Helland taler over temaet Romerbrevet 1: 1-17.

Offeret går til Norsk Luthersk Misjonssamband

Smittevernreglene vil bli ivaretatt.

I henhold til retningslinjene vil alle fremmøtte registreres med navn og tlf.nr.

Velkommen !

You may also like...