Category: Generelt

Bibeltime søndag 07.juni kl 19.30

Ålgård Misjonsforsamling arrangerer bibeltime på Ålgård Bedehus søndag 07.juni kl 19.30. Birger Helland taler. Offeret går til Norsk Luthersk Misjonssamband Smittevernreglene vil bli ivaretatt. Velkommen !

Bibeltime søndag 10.mai kl 19.30

Ålgård Misjonsforsamling arrangerer bibeltime på Ålgård Bedehus søndag 10.mai kl 19.30. Birger Helland taler over temaet Romerbrevet 1: 1-17. Offeret går til Norsk Luthersk Misjonssamband Smittevernreglene vil bli ivaretatt. I henhold til retningslinjene vil...

RIK Bibelbruk onsdager kl 1930

RIK Bibelbruk onsdager kl 1930

Vi møtes fast hver onsdag kl 1930i kjelleren Vi leser Bibelen i Fellesskap – ca 3-4 kapitler og 30-40 min hver gang. Ingen forberedelse kreves bare å møte, ta del i fellesskapet og høre...

Barnearbeid

 Da er høstsemesteret i gang og de forskjellige barnelagene starter opp    Awana søndagsskole på søndager kl 11.00    Ålgård Barnelag er for barn fra 3-6 år og har samlinger på loftet på Bedehuset onsdager...