Bli medlem

Hele familien kan melde seg inn som medlemmer. Medlemsavgiften er 100 kr pr. person frå 15 år og oppover, og 200 kr pr. familie. Medlemsavgiften betaler du inn på kontonummer: 3280 07 11508. Ålgård Misjonsforsamling,

Husk å merke betalingen med alle navn,

Send e-mail til Birger Helland bhelland@nlm.no med info om navn, adresse, tlf, epost og fødselsdato.

Vi vil oppmuntre flest mulig til å tegne seg som medlemmer. Vi får da en bedre oversikt over hvem som på en særskilt måte vil være med å delta i felleskapet i forsamlingen. Det vil også være lettere å spre informasjon om aktiviteten i forsamlingen.

 

Ålgård Misjonsforsamling