Styret 2018

  • Leder: Henning Borgersen
  • Styrets medlemmer: Peder Veen, Helge Endresen og Thomas Haga