Styret 2019

Leder: Henning Borgersen

Styrets medlemmer: Helge Endresen, Thomas Haga, Kristina L. Flatebø og Brynjulf Byrkjedal

1. vara Bent Olav Vold, 2. Vara Finn Kjerpeseth