Vi vil

  • Være et åndelig hjem, der Guds Ord, fellesskap, omsorg og tjeneste står i sentrum.
  • Legge vekt på forkynnelse som fører til vekkelse, befrielse, fornyelse og kall til tjeneste
  • Opmuntre til å finne nye og tjenlige veier for å utbre Guds rike på Ålgård og i NLM sitt internasjonale arbeid
  • Være med å bære ansvar for NLM sitt internasjonale misjonsarbeid
  • Legge til rette for bibelundervisning
  • Være en nådegavebasert forsamling
  • At dåp og nattverd skal være en naturlig del av vårt arbeid
  • Arbeide mot systematisk trosopplæring og ledertrening