Om NLM

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eren selvstendig, kristen organisasjon.NLM ble grunnlagt i 1891 for å sende misjonærertil Kina. I dag er NLM en av Europasstørste misjonsorganisasjoner.NLM har mottoetVerden for Kristus. Visjonener at Bibelens budskap skal formidlestil mennesker i utlandet og i Norge.Organisasjonen har ca 150 utsendinger i Afrika,Asia og Sør-Amerika. Gjennom ulikeformer for bistand hjelper vi de fattigste oggjennom menighetsbyggende arbeid sammenmed nasjonale kirker får vi bringe det kristnebudskap ut til stadig nye mennesker. Vi bidrarmed faglig kompetanse innen helse, undervisning,økonomi, administrasjon, samarbeidsformerog teologi.