Om NLM

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en selvstendig, kristen organisasjon. NLM ble grunnlagt i 1891 for å sende misjonærer til Kina. I dag er NLM en av Europas største misjonsorganisasjoner. NLM har mottoet Verden for Kristus. Visjonen er at Bibelens budskap skal formidles til mennesker i utlandet og i Norge. Organisasjonen har ca 150 utsendinger i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Gjennom ulike former for bistand hjelper vi de fattigste og gjennom menighetsbyggende arbeid sammen med nasjonale kirker får vi bringe det kristne budskap ut til stadig nye mennesker. Vi bidrar med faglig kompetanse innen helse, undervisning, økonomi, administrasjon, samarbeidsformer og teologi.