Barnearbeid

 Da er høstsemesteret i gang og de forskjellige barnelagene starter opp

 

 Awana søndagsskole på søndager kl 11.00

  

Ålgård Barnelag er for barn fra 3-6 år og har samlinger på loftet på Bedehuset onsdager i partallsuker kl 17.00-18.00. 

 

Maksklubben er for 1-5 klasse samles torsdager i oddetallsuker kl 17.30-19.00. Her er matlagingsgruppe, hobbygruppe og sløydgruppe før en andakts-samling mot slutten.

 

Betweens er for 5-7 klasse og møtes på loftet på bedehuset torsdager i partallsuker kl 19.00-20.30. Det er fokus på sosialt, andakt, lek og spill.

 

For ungdomsarbeid se HER

You may also like...