Møte og søndagsskole

Temasamlinger

Weekend

Vi ser tilbake på en flott forsamlingsweekend! 83 deltakere var samlet. Takk til Jon Håvard som var med som taler og til Tondstadli for god servering.