Julehilsen fra styret i Ålgård Misjonsforsamling

Året 2021 går mot slutten. Det ble på mange måter annerledes enn planlagt grunnet denne pandemien. 

Men vi er takknemlig for de samlingene vi fikk om Guds Ord. Takk til dere som forkynte evangeliet for oss – takk til alle som har bidratt med ulike tjenester i forsamlingen og i ungdomsarbeidet. En spesiell takk til dere som har stått på i søndagsskolen og konfirmantarbeidet.

Antallsbegrensningen i smittevernreglene gjør at vi dessverre må avlyse vårt møte julaften. 

Noen forsamlinger i vår region vil sende digitale julemøter: Både Riska Misjonsforsamling og Randaberg Misjonsforsamling overfører møte på YouTube julaften kl 15.00.

Det blir imidlertid møte søndag 9. januar. Dette blir kl 19.30 og da kommer regionleder Kolbjørn Bø og taler.  Når det gjelder møtene videre i 2022 anbefaler vi at dere følger med på hjemmesiden.

Juleevangeliet kommer til oss med verdens viktigste og mest gledelige nyhet:

«I dag er det født dere en Frelser i Davids by: han er Messias Herren.» (Luk 2:11) 

Med dette vil styret ønske hver enkelt av dere en velsignet julehelg og et godt nytt år.

Styret i Ålgård Misjonsforsamling

Copyright © 2022


En nettside fra Byrkjedal Tech