Møter i helga

Ungdomsmøte og Søndagsmøte

Ungdomsmøte lørdag 14.mai kl 20 på loftet. Andakt av Magne Vatland. Søndagsmøte kl 11. Tale av Georg Mork. Awana søndagsskole. Velkommen!

Søndagsmøte


Dugnad


Inspirasjonssamling for kvinner


Velkommen til inspirasjonssamling for kvinner på Ålgård bedehus mandag 2. mai kl 19. Påmelding til Margrethe Byrkjedal: tlf 951 07 978. Bli med!

Påska 2022

Velkommen til nattverdsmøte Skjærtorsdag og Kveldsmøte 2.påskedag. Tale av Birger Helland. Kl 19.30 begge dager.

Møter neste helg


Lørdag 2. april blir det ungdomsmøte på loftet kl 20. Det blir andakt, mat og kjekke leker.

Søndag 3. april er det møte for alle kl 11. Tale av Einar Krogedal. Awana søndagsskole.

Misjonshelg

Velkommen til misjonshelg på Ålgård bedehus førstkommende helg!

Program:
Kveldsmøte fredag 18. mars kl 19.30. Tale ved Geir Tore Salmelid.

Barnebasar lørdag 19. mars kl 15.00. Andakt ved Helge Endresen. Sang av Juballong barnekor.

Ungdomsmøte lørdag kl 20.00. Oppe på loftet. Fra 8. klasse og oppover. Andakt av Martin Lindhjem.

Formiddagsmøte søndag 20. mars kl 11.00. Tale ved Geir Tore Salmelid. Awana Søndagsskole.

Kveldsmøte 6.mars

Misjonær Marit Thingbø kommer og har andakt på kveldsmøte.

Informasjonsmøte om konfirmasjon

Ungdommer og foreldre er velkommen til informasjonsmøte om konfirmasjon på Ålgård bedehus tirsdag 8.mars kl 19.30.