August/ September 2019

Folder høsten 2019

RIK Bibelbruk Onsdag 21 August

Vi møtes og leser Bibelen i Fellesskap
Johannes Evangelium 1-3

 

 

Dugnad 22/8 18-22

Minner om dugnad på torsdag 22/8 kl 18-21

Oppgaver for ALLE
– Boning hovedsal
– Ugress luking
– Rydding og vasking
– og annet forefallende arbeid

Mvh Driftsstyret

 

Søndagsmøte 1. September kl 1100

Konfirmantpresentasjon

Tale v/ Jørn Helland

Awana Søndagsskole