Møter i Mars 2019

Program ÅMF 2019 Vår

 

20. Mars Bibeltime

Terje Thorsen. Heb. 12. Emne – Herrens tukt.

 

31. Mars kl 1100 Søndagsmøte m/ Awana søndagsskole

Håkon Helgøy taler