November 2020

ÅLGÅRD BEDEHUS AVLYSER ALLE ARRENGEMENT

For første gang i Ålgård Bedehus sin historie avlyses alle arrangement for barn og voksne inkludert all
utleie for en periode på 2 uker.
Nedstengningen trer i kraft f.o.m 10 nov kl (00:00) t.o.m 24 nov kl (00:00).
Årsaken er den svært negative utviklingen av Covid-19 pandemien som vi har i Gjesdal Kommune ,
samt en sterk oppfordring fra regjeringen om å være med på en felles dugnad for å begrense
spredningen.
Driftsstyret for Ålgård Bedehus, i samarbeid med eier organisasjonene NLM og Norkirken står samlet
bak denne beslutning.

Hilsen
Ålgård Bedehus
Drifts styret

Ålgård 09.11.20

 

 

 

 

 

Folder våren 2020