Juni 2020

Ålgård Misjonsforsamling arrangerer BibeltimeÅlgård Bedehus søndag 07.juni kl 19.30.

Birger Helland taler.

Offeret går til Norsk Luthersk Misjonssamband

Smittevernreglene vil bli ivaretatt.

Velkommen !

 

 

Folder våren 2020

VIKTIG INFORMASJON!
Ålgård Misjonsforsamling avlyser fra og med i dag 11/3 alle kommende møter og samlinger.
Dette er i følge nye retningslinjer fra Gjesdal Kommune og Folkehelseinstituttet.