Fast Giver

Ålgård Misjonsforsamling vill oppfordre til å strukturere gaver en ønsker å gi til misjonen i en fast givertjenesteordning. NLM har forskjellige giverordninger som en kan benytte seg av:

Bruk link under. Anbefaler å godskrive Ålgård Misjonsforening.

http://www.nlm.no/nlm/stoett-oss/prosjektkatalogen/bli-fast-giver

Takk

untitled