Bli med

Bli medlem

Hele familien kan melde seg inn som medlemmer. Medlemsavgiften er 100 kr pr. person frå 15 år og oppover, og 200 kr pr. familie. Medlemsavgiften betaler du inn på kontonummer: 3280 07 11508. Ålgård Misjonsforsamling,

Husk å merke betalingen med alle navn.

Send e-mail til Birger Helland bhelland@nlm.no med info om navn, adresse, tlf, epost og fødselsdato.

Vi vil oppmuntre flest mulig til å tegne seg som medlemmer. Vi får da en bedre oversikt over hvem som på en særskilt måte vil være med å delta i felleskapet i forsamlingen. Det vil også være lettere å spre informasjon om aktiviteten i forsamlingen.

Tjene i fellesskapet

Vi håper og ønsker at flest mulig også tjener fellesskapet med de nådegaver en har.

Det finnes flere ulike måter å tjene; som vertskap, i lovsangsteam, teknikk, eller som leder i barne- eller ungdomsarbeid.

Ønsker du å melde deg for en eller flere tjenester, kontakt styreleder Birger Helland bhelland@nlm.no.

Givertjeneste

Vi vil oppfordre til å strukturere gaver en ønsker å gi til misjonen i
en fast givertjenesteordning.

Bruk link under for å tegne fast giver-avtale.


Bli Fast Giver

Copyright © 2024


En nettside fra Byrkjedal Tech