Møter neste helg


Lørdag 2. april blir det ungdomsmøte på loftet kl 20. Det blir andakt, mat og kjekke leker.

Søndag 3. april er det møte for alle kl 11. Tale av Einar Krogedal. Awana søndagsskole.

Misjonshelg

Velkommen til misjonshelg på Ålgård bedehus førstkommende helg!

Program:
Kveldsmøte fredag 18. mars kl 19.30. Tale ved Geir Tore Salmelid.

Barnebasar lørdag 19. mars kl 15.00. Andakt ved Helge Endresen. Sang av Juballong barnekor.

Ungdomsmøte lørdag kl 20.00. Oppe på loftet. Fra 8. klasse og oppover. Andakt av Martin Lindhjem.

Formiddagsmøte søndag 20. mars kl 11.00. Tale ved Geir Tore Salmelid. Awana Søndagsskole.

Kveldsmøte 6.mars

Misjonær Marit Thingbø kommer og har andakt på kveldsmøte.