Søndagsmøte


Dugnad


Inspirasjonssamling for kvinner


Velkommen til inspirasjonssamling for kvinner på Ålgård bedehus mandag 2. mai kl 19. Påmelding til Margrethe Byrkjedal: tlf 951 07 978. Bli med!

Påska 2022

Velkommen til nattverdsmøte Skjærtorsdag og Kveldsmøte 2.påskedag. Tale av Birger Helland. Kl 19.30 begge dager.