Julehilsen


Til Medlemmer av Ålgård Misjonsforsamling


Styret for Ålgård Misjonsforsamling vil ønske alle våre medlemmer en velsignet god julehøytid og et godt nytt år.

Takk til alle dere som støtter opp om Misjonsforsamlingen sitt arbeid på Ålgård,både gjennom bønn, arbeid og givertjeneste.
Takk til dere som er med i ulike grupper og arbeidsoppgaver.


«Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede,
en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by;
han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn
som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

Budskapet om Frelseren som kom til oss julenatt skal forkynnes ut over hele vår jord
og til alle stammer og tungemål, dette er vårt kall og oppdrag.

Velkommen til Julegudstjeneste på bedehuset, julaften kl. 15.00
Misjonsforsamlingens første møte i 2023 er søndag 8.januar kl. 11.00

Copyright © 2024


En nettside fra Byrkjedal Tech