Weekend

Vi ser tilbake på en flott forsamlingsweekend! 83 deltakere var samlet. Takk til Jon Håvard som var med som taler og til Tondstadli for god servering.

Copyright © 2024


En nettside fra Byrkjedal Tech